Dzień Dobry,

Nazywam się Tomasz Pasierbowicz i jestem właścielem firmy Risk Brokers. Jako licencjonowany broker ubezpieczeniowy we współpracy z kancelarią odszkodowawczą oraz specjalistami z zakresu likwidacji szkód opiekujemy się Naszymi klientami. Specjalizujemy się w ubezpieczeniu należności, gwarancjach ubezpieczeniowych a także w trudnych negocjacjach.  

Moje doświadczenie zawodowe mogą Państwo sprawdzić klikając ikonkę linked in.

Prywatnie jestem miłośnikiem gór oraz fanem sportów grupowych.

Blog

Wtorek, Styczeń 25, 2022, 13:04 | Brak komentarzy »
Jak podaje czołowy ubezpieczyciel należności firma Coface w Polsce w 2021 r. odnotowano 2.125 wśród przedsiębiorstw w 2021 r. było ich o 71 proc. więcej niż w roku 2020. Jak wynika z opublikowanego raportu "Rok 2021 przyniósł wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach, co odzwierciedla sytuację gospodarczą związaną z obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Największy skok zanotowało rolnictwo (+202 proc.). Nadal obserwujemy bardzo duży wzrost niewypłacalności w rolnictwie powodowany coraz częstszym wykorzystywaniem uproszczonego postępowania do zakończenia działalności, 2/3 przypadków to sprawy pozasądowe. Na drugim miejscu znalazły się borykające się z dostępnością do klienta usługi (+74 proc.), a na trzecim handel detaliczny (+ 59 proc.). W pozostałych sektorach wzrost niewypłacalności nie przekroczył 50 proc. r/r. Łącznie najwięcej przypadków ogłoszono w usługach (589), co stanowi 28 proc. wszystkich niewypłacalności w Polsce w 2021 r."

Sobota, Styczeń 30, 2021, 10:21 | Brak komentarzy »

Rok 2020 nazywany poniekąd rokiem covidowym wywołał spustoszenie w gospodarce oraz turbulencje na rynku ubezpieczenia należności. Poczynając od producentów kolejni dostawcy towarów i usług ograniczają sprzedaż w kredycie kupieckim. Ubezpieczyciele należności w pierwszej połowie 2020 roku przeprowadzili rewizję swojej ekspozycji limitowej a część z nich dokonała redukcji limitów kredytowych dla firm działających w branżach zagrożonych kryzysem.

Jednocześnie ubezpieczyciele kredytu kupieckiego zainicjowali uruchomienie programu pomocowego przez Skarb Państwa. Efektem uruchomienia programu są polisy eksportowe dystryubowane przez Kuke które pozwalają na ubezpieczenie pojedynczych kontrahentów którzy nie mogą zostać objęci ochroną na rynku komercyjnym. Do tej pory takie rozwiązanie było dostępne tylko na trudnych rynkach eksportowych. Na czas pandemii został rozszerzony na kraje Unii Europejskiej i OECD.

Należy również wspomnieć o uruchomieniu w sierpniu 2020 roku pionierskiego rozwiązania które dotyczy udzielenia przez Państwo wsparcia wszystkim komercyjnym zakładom ubezpieczeń działającym na rynku polskim tj. Atradius, Coface, Credendo, Ergo Hestia, Euler Hermes, Kuke i PZU. Ubezpieczyciele mają możliwość scedowania na Państwo części ryzyka związanego z niewypłacalnością przedsiębiorstw. Wprowadzone rozwiązanie ma na celu ochronę ekspozycji limitowej które jest niezbędne do zapewnienia właściwej płynności finansowej wśród firm.

Zachęcamy do kontaktu.


Wtorek, Styczeń 14, 2020, 23:09 | Brak komentarzy »

Jak podaje gazeta ubezpieczeniowa(cyt): Komisja Europejska (KE) zatwierdziła niemiecki i francuski program gwarancyjny wspierający tamtejsze rynki ubezpieczeń kredytu kupieckiego w związku z epidemią koronawirusa

Niemcy

Oceniając program zgłoszony przez Niemcy, Komisja stwierdziła, że jest on zgodny z zasadami określonymi w Traktacie UE oraz dobrze ukierunkowany na zaradzenie poważnym zaburzeniom w niemieckiej gospodarce. KE wskazała, że ubezpieczyciele kredytów kupieckich zobowiązali się do utrzymania obecnego poziomu ochrony w Niemczech pomimo trudności ekonomicznych, jakie napotykają firmy z powodu wybuchu epidemii koronawirusa, gwarancja jest ograniczona do pokrycia wyłącznie kredytu kupieckiego zaciągniętego do końca 2020 roku, program jest dostępny dla wszystkich zakładów oferujących tego typu ochronę w Niemczech, obejmując również kredyty kupieckie dla nabywców towarów i usług w krajach trzecich. Komisja zwróciła też uwagę, że mechanizm gwarancyjny zapewnia podział ryzyka między ubezpieczycielami a państwem, do kwoty 5 mld euro, zapewnia dodatkową sieć bezpieczeństwa do 30 mld euro ogółem, a opłaty gwarancyjne będą wystarczającym wynagrodzeniem dla państwa niemieckiego.

Francja

Również w przypadku francuskiego programu gwarancyjnego wartego maksymalnie 10 mld euro Komisja uznała jego zgodność z zasadami określonymi w Traktacie UE i dobre ukierunkowanie na zaradzenie poważnym zaburzeniom we francuskiej gospodarce. KE wskazała, że gwarantowane produkty ochronne są oferowane wyłącznie w celu zrekompensowania braku wystarczającej oferty prywatnej, gwarancja będzie udzielana tylko do końca 2020 roku, umowy z gwarancją będą mogli zaoferować wszyscy ubezpieczyciele kredytu kupieckiego we Francji. Istotne jest też to, że mechanizm gwarancji zapewnia podział ryzyka między jego użytkowników a opłaty gwarancyjne będą wystarczającym wynagrodzeniem dla państwa francuskiego.

źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa


Piątek, Styczeń 3, 2020, 10:23 | Brak komentarzy »

Z Naszych analiz wynika, że małe i większość średniej wielkości firm nie posiada spisanych zasad polityki kredytowej.

Jednocześnie z wieloletnich obserwacji firm wynika, że powyższe braki często prowadzą do błędów które skutkują utratą należności od kontrahentów.

Postaramy się przybliżyć jakie znaczenie w procesie zarządzania należności ma posiadanie jasnosprecyzowanych zasad polityki kredytowej. Poniżej fragment artykułu naukowego na temat polityki kredytowej:

 

"Polityka kredytowa firmy w zakresie kredytu kupieckiego w najprostszym rozumieniu definiowana jest jako zasady i procedury zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie. Polityka kredytowa w firmie służy realizacji ogólnego celu przedsiębiorstwa jakim jest wzrost jego wartości, jak również osiągnięciu przez nie celów szczegółowych takich jak:

1)    Maksymalizacja sprzedaży

2)    Minimalizacja wartości inwestycji w należności

3)    Minimalizacja wartości należności przeterminowanych i nieściągalnych

4)    Minimalizacja kosztu finansowania należności

Znaczenie polityki kredytowej w firmie jest tym większe im większy jest udział sprzedaży z odroczonym terminem płatności w całkowitej sprzedaży firmy. W każdym przypadku jednak celem głównym polityki będzie wzrost wartości firmy przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka kredytowego.

Polityka kredytowa zostaje odzwierciedlona w postaci parametrów, przez które zarząd oddziałuje na należności oraz inne składniki kapitału obrotowego brutto oraz wpływa na zachowanie klientów. Głównymi parametrami polityki kredytowej są: termin ściągania należności, termin płatności, stopy opustów oraz wskaźniki ryzyka kredytowego. Zatem głównym celem polityki kredytowej jest realizacja zysku na oczekiwanym poziomie przy akceptowalnej stopie ryzyka

Właściwe określenie polityki kredytowej w firmie ma realny wpływ na podstawowe wskaźniki takie jak: przychody, zyski, koszty. W dłuższym okresie determinują one sposób funkcjonowania, dalszy rozwój bądź upadek firmy. Jeżeli polityka kredytowa będzie zbyt liberalna może spowodować utratę płynności ze względu na utratę należności. Z kolei restrykcyjne polityka kredytowa spowoduje odpływ odbiorców. Stąd ważny jest taki dobór narzędzi polityki kredytowej który pozwoli realizować cele firmy. Jednak nie jest łatwo znaleźć klucza do optymalnego ustawienia wszystkich narzędzi wpływu na należności. Na ustalenia parametrów polityki kredytowej w firmie mają wpływ zarówno czynniki wewnętrzne jak również zewnętrzne wynikające z otoczenia firmy."

źródło: wpis stanowi fragment artykułu pt. "Znaczenie polityki kredytowej w procesie zarządzania należnościami w firmie " autor Tomasz Pasierbowicz

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w kwestiach związanych z polityką kredytową i należnościami zachęcamy do kontaktu.


środa, Kwiecień 10, 2019, 10:15 | Brak komentarzy »

Dział badań ekonomicznych Euler Hermes szacuje,
że tylko w latach 2016-2018 niepewność towarzysząca Brexitowi i towarzyszące
temu czynniki wpłynęły na zmniejszenie w tym czasie dynamiki polskiego
eksportu o 3,2 mld Euro (o tyle więcej wzrósłby w tym czasie dodatkowo polski
eksport do W. Brytanii, gdyby nie temat Brexitu). Początkowe ostrożne szacunki
w 2016 r. – po samym referendum zakładały dużo, bo ponad czterokrotnie niższe
(pod względem wartości) straty w dynamice wzrostu polskiego eksportu do
W.Brytanii w tym czasie (dokładnie 700 mln Euro).

 

źródło: Euler Hermes


Copyright (c)2015, All Rights Reserved Lublin
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem